terug naar overzicht Corona maatregelen

Vandaag werd het Ministerieel Besluit gepubliceerd met de concretisering van de corona maatregelen.

Alle bouwwerkzaamheden, ook binnenshuis, blijven volledig mogelijk mits aan de verplichte veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan. De overheid heeft reeds aangekondigd meer en streng te zullen controleren op het naleven hiervan.

Verplichte veiligheidsvoorwaarden :

- Vooraleer de werken binnenshuis te starten, moet er overleg zijn tussen de bewoners en de uitvoerders, dit in functie van de planning en de situatie ter plaatse en de eventuele wens van de bewoners om geen werken uit te voeren.

- Interactie tussen bewoners en/of gebruikers van het gebouw enerzijds en de uitvoerders van de werkzaamheden anderzijds moet u vermijden of op z'n minst beperken.

- Bewoners/gebruikers zijn niet aanwezig in de ruimte waarin u effectief werkt, tenzij de ruimte groot genoeg is.

- De toegang naar de ruimte waar u gaat werken, moet vrij zijn en indien mogelijk uitsluitend voorbehouden aan de uitvoerders. Als dat niet mogelijk is, moet iedereen die zich in de doorgang bevindt of begeeft (zowel uitvoerders als bewoners/gebruikers), een mondmasker dragen en de social distancing zo goed als mogelijk respecteren. Desgevallend kan u voorrangsregels opstellen om “kruising” te vermijden.

- Om een maximale bescherming te garanderen, stelt de werkgever een PBM-kit ter beschikking van de werknemers die binnenshuis werken.

 

 

 

terug naar overzicht