Privacy Policy

Artikel 1: Verwerking van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de internetsite en/of onze facebookpagina, en/of het contactformulier in te vullen, verstrekt u ons de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, … Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Winfera bvba, verleent u ons uitdrukkelijk de toestemming om deze persoonsinformatie te verwerken, in overeenstemming met wet n° 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, en met dit privacybeleid.

De aldus verkregen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Winfera bvba, Sint-Truidersteenweg 201, 3700 Hasselt (België), als verantwoordelijke voor de behandeling. Alle gegevens worden door Winfera bvba verwerkt voor de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Winfera kan uw gegevens ook doorgeven aan zijn franchisers in België voor secundair gebruik, in het bijzonder aan de franchiser die wordt aangewezen in functie van uw woonplaats. Die gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor het personaliseren van publiciteit op de Winfera-website. Verder kunnen deze gegevens gebruikt worden om u uit te nodigen op opendeurdagen, nocturnes, happenings, … en om u gepersonaliseerde informatie te bezorgen

U beschikt over het recht tot toegang tot uw betreffende gegevens en u kunt er een kopie van aanvragen. Indien nodig, kunt u vragen om uw gegevens te corrigeren, recht te zetten, te vervolledigen, updaten, blokkeren of verwijderen. Ten slotte hebt u een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Indien u geen klant geworden bent, worden de gegevens 2 tot 5 jaar bewaard vooraleer ze vernietigd worden.

Om bovenvermelde rechten te doen gelden kunt u per gewone post contact met ons opnemen: Winfera bvba, Sint-Truidersteenweg 201 – 3700 Tongeren (België), of per e-mail: info@winfera.com.

Artikel 2: Cookies

De internetsite en facebookpagina van Winfera maakt gebruik van cookies om e-mailcommunicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken, voor marketing doeleinden en is noodzakelijk voor de levering van diensten die uitdrukkelijk door u werden aangevraagd. De cookies worden aldus gebruikt om het gebruik van de site te vereenvoudigen of voor administratieve doeleinden. De cookie kan enkel worden gelezen door diegene die de cookie heeft aangemaakt. U kunt uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies worden aangemaakt, of hem instellen dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Winfera maakt gebruik o.a. gebruik van volgende cookies :

Php sessies;
Optimizely;
Sharethis;
Facebook plugins;
Google Tag Manager;
Aanvaarding van cookie melding.

De cookies worden aldus gebruikt om het gebruik van de site te vereenvoudigen of voor administratieve doeleinden. De cookie kan enkel worden gelezen door diegene die de cookie heeft aangemaakt. U kunt uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies worden aangemaakt, of hem instellen dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Artikel 3: Controle van uw privécommunicatie

Winfera behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, oorsprong of bestemming ervan, te controleren of te onderzoeken, als wij een vermoeden hebben dat het geheel of een deel van die communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of als we daartoe bevel hebben gekregen van de bevoegde autoriteiten.