Vlaamse Energielening

Met een energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.

Je kan een energielening aanvragen bij een Lokale Entiteit in je gemeente. Je kan dus enkel een lening aanvragen als er in je gemeente zo’n Lokale Entiteit is. Er zijn Lokale Entiteiten in de meeste maar niet in alle Vlaamse gemeenten. (o.a. in Tongeren, Hasselt en Kortrijk)

In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt.

Meer informatie staat op de Vlaamse website energiesparen