Vlaamse aanpassingspremie

Deze premie kan u aanvragen voor het automatiseren van bestaande toegangsdeuren, garagepoort of rolluiken en voor het verbreden van de toegangsdeur. U kan deze premie aanvragen indien :

  • de aanvrager of iemand van het gezin is 65 jaar of ouder
  • de woning toegankelijk gemaakt wordt voor die oudere bewoner
  • de oudere (en diens eventuele partner) hebben een inkomen van hoogstens 31.340 euro (+1.630 euro per persoon ten laste)

Er zijn twee onderdelen waarvoor u een aanpassingspremie kunt aanvragen:
- 'Technische installaties en onderdelen'
- 'Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken'.

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental. De premie per onderdeel kan nooit hoger zijn dan 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.

De Vlaamse aanpassingspremie wordt berekend op basis van de facturen van de uitgevoerde werken. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar. U moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorleggen.

Meer info op de website www.wonenvlaanderen.be

Ga naar het aanvraagformulier