Premie van de netbeheerder

Mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet komt de netbeheerder ook tussen in de kosten bij het vervangen van glas. Het bedrag hiervoor bedraagt 8 €/m². Er moet er een foto van elke gevel van na de werken gevoegd worden bij de aanvraag. 

Op de afstandhouder tussen de glasbladen moet een markering staan waarmee de energieprestatie van de beglazing kan worden vastgesteld.  Voor werken uitgevoerd na 1 januari 2019 moet de K waarde minimum 1.0 zijn.

Voor het jaar 2021 verdubbelt de premie. Deze kan aangevraagd worden indien de eindfactuur in 2021 valt. In dat geval bedraagt de premie in de meeste gevallen 16 € per vierkante meter glas. 

Meer info: Fluvius